Kurs Katılım Şartları Nelerdir;

1. Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,
2. Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak, şartları aranır.
3. Pilot(P4) eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi sorumluluğunda en az 10:00 saat GPS kayıtlı uçuş yapmış olmak,
4. 18 Yaşını doldurmuş olmak.

Hazırlanması Gereken Evraklar

1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2. Adli sicil kaydı,Kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış olmalıdır, (Adli Sicil kaydında her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler)
3. Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)
4. Öğrenim durum belgesi,
5. “P4” Yamaçparaşüt Pilot Lisansı fotokopisi,
6. Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
7. Sağlık bakanlığı onaylı geçerli bir İlk Yardımcı belgesi,
8. Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu,
9. Aile hekimliğinden Yamaçparaşüt Sporu Yapabilir ibareli rapor almış olmak. Sorumlu öğretmen gerekli görmesi halinde Tam teşekküllü bir hastaneden “Uçuş ve Atlayışa Elverişlidir” ibareli heyet raporu talep edebilir.
10. Taahhütname, (EK-A)
11. Kurs sonrasında sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu almak.