Kurs Katılım Şartları Nelerdir;

1- Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,
2- Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak, şartları aranır.
3- P3 Başlangıç Pilot sertifikasına sahip olmak.

Hazırlanması Gereken Evraklar

1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2- Adli sicil kaydı, kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış olmalıdır, 18 yaşının altındaki kişilerden alınmaz. (Adli Sicil kaydında her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler.)
3- Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)
4- Öğrenim durum belgesi,
5- “P3” Başlangıç Yamaçparaşüt Pilot Lisansı fotokopisi,
6- Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
7- Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu,
8- Aile hekimliğinden Yamaçparaşüt Sporu Yapabilir ibareli rapor almış olmak. Sorumlu öğretmen gerekli görmesi halinde Tam teşekküllü bir hastaneden “Uçuş ve Atlayışa Elverişlidir” ibareli heyet raporu talep edebilir.
9- Taahhütname, (18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi, EK-A) alınır.
10- Kurs sonrasında sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu,

Eğitim Konuları;

Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar yazılı sınava tabi tutulur.

Uygulamalı eğitimlerde başarısız olanlar gerekli kayıtlar tutularak kurstan ihraç edilir.

Geçerli not %75’tir. Yazılı sınav sonucunda başarısız olanlara talepleri halinde 1 gün hazırlık süresi verilerek sözlü ve yazılı sınav tekrarı yapılır.

Sınav sonuçları kursiyer durum çizelgesine kayıt edilir.

Sertifika Şartları;

Kursiyerler hafif ve orta şiddetteki türbülanslar da dahil olmak üzere sırt hattı yelken uçuşu ve termik uçuşu vasıtasıyla mümkün olduğunca havada kalarak hava trafik kuralları çerçevesinde toplu uçuş yaparlar.

Bu safhada kursiyerlerden kendilerinin ve diğer pilotların emniyetlerini göz önünde bulundurmaları istenir.

Kursiyere minimum 30 sorti / 10:00 saat termik uçuşu uçuş yaptırılır. Uçuş Süreleri (yelken/termik) ve mesafe uçuşları GPS ile kayıt altına alınmalıdır.

Tam Emercensi uçuş hareketleri bu safha sonunda kursiyerlere uygulamalı olarak yaptırılır.