Kurs Katılım Şartları Nelerdir;

1- Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,
2- Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak, şartları aranır.
3- P2 Başlangıç Pilot sertifikasına sahip olmak.

Hazırlanması Gereken Evraklar

1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2- Adli sicil kaydı, kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış olmalıdır, 18 yaşının altındaki kişilerden alınmaz. (Adli Sicil kaydında her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler.)
3- Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)
4- Öğrenim durum belgesi,
5- “P2” Başlangıç Yamaçparaşüt Pilot Lisansı fotokopisi,
6- Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
7- Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu,
8- Aile hekimliğinden Yamaçparaşüt Sporu Yapabilir ibareli rapor almış olmak. Sorumlu öğretmen gerekli görmesi halinde Tam teşekküllü bir hastaneden “Uçuş ve Atlayışa Elverişlidir” ibareli heyet raporu talep edebilir.
9- Taahhütname, (18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi, EK-A) alınır.
10- Kurs sonrasında sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu,

Eğitim Konuları;

Eğitim programı her yılın başında revize edilerek onay için THK Genel başkanlığına gönderilir.

Yer çalışmalarında her öğrenciden kanadı uçuşa hazırlaması, baş üzerinde tam olarak kontrol edebilmesi ve ters kalkış pozisyonu ile koşusunu doğru olarak yapabilmesi istenir.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar sınava tabi tutulurlar.
 
Uygulamalı eğitimlerde başarısız olanlar gerekli kayıtlar tutularak kurstan ihraç edilir. Geçerli not %75’tir. Yazılı sınav sonucunda geçerli not alamayanlara talepleri halinde 1 gün hazırlık süresi verilerek sözlü ve yazılı sınav tekrarı yapılır.
 
Sınav sonuçları kursiyer durum çizelgesine kayıt edilir. Yapılacak sınav ve yer eğitiminde başarılı olanlar uçuşa başlatılır.

Sertifika Şartları;

Bu safhada 50 sorti uygulamalı uçuş eğitimine ilave olarak temel emercensi çalışmaları yaptırılır. /12:00 saate (minimum 05:00 saati yelken uçuşu, 02:00 saati termik uçuşu olmak üzere) tamamlatılır.

Tüm uçuşlar uçuş kayıt defterinde kurs öğretmeni tarafından imzalanır. Her uçuştan önce ve sonra olmak üzere öğrencilerle birebir brifing ve dibrifing/Kritik yapılır.  

 

İlk 20 uçuşta öğrencinin düzgün kalkış tekniği, kalkışta ve uçuşta kanat kontrolü, sevk-idaresi ve hedefe yakın inişi değerlendirilir, tüm uçuşlar sorumlu öğretmen tarafından kaydedilerek imzalanır.
 
Bu safhada ayrıca frenli, frensiz, ağırlık değiştirerek dönüşler ve kulak kapatma çalışmaları da uygulamalı olarak yaptırılır.
 
Bu safhadaki maksimum rüzgar limiti 30 km’dir.